В медицински център Панацея се извършват широка гама от лабораторни изследвания по договори с водещи лаборатории в София.