Мамологичен кабинет

Видове дейности

Комплексно изследване на млечни жлези: клиничен преглед, ехографско изследване, мамографии на млечни жлези, дуктуграфия, пункционна биопсия, цитологично изследване на секрет от млечни жлези и др.

Оборудване

  • Ултразвуков апарат

  • Мамографски монитори с висока резолюция

  • Негативоскоп