• Контрацепция

  Предпазването от бременност /от лат. сontraceptio/ е много актуален проблем и познаването на методите на котрацепция е много важно особено за тинейджерите. Нежеланата бременност и нейното евентуално прекъсване крие много рискове за подрастващите, особено ако се извърши в неподходяща среда и от неподходящ лекар. Опитите да се прекъсне бременност чрез прием на различни медикаменти и

  Read more
 • Климактериум

  Климактериумът е преходен период от живота на жената, свързващ репродуктивната възраст със сениума /старческата възраст/. През този период се преустановява овулацията и рязко спада продукцията на полови хормони от яйчниците. Според СЗО говорим за пременопаузален период, менопауза и постменопаузален период. Менопаузата е последния спонтанен мезис, последван от 1 год. липса на такъв. Периода на климактериума е обикновено

  Read more
 • Диабет по време на бременността

  Защо възниква гестационният диабет? Бременността по принцип притежава диабетогенно действие. По време на бременност се предявяват по-високи изисквания към клетките, които продуцират инсулин в панкреаса /т.н. бета клетки в лангерхансовие острови/ и това води до намаляване на техния капацитет. Тази особеност на бременността, съчетана с индивидуалното предразположение на организма може да доведе до поява на

  Read more