Секрет от млечните жлези

Галактореята е необичайна секреция на течност или мляко, които изтичат от млечните жлези спонтанно или при изстискване. Тя е чест симптом при които се наблюдава отделяне на серозен, гноен или кръвенист секрет.

Галактореята се наблюдава при различна ендокринна, неендокринна или локална заболяваемост, така също и при приемане на препарати от групата на фенотиазините. По голяма част от секрециите имат доброкачествена етиология, като само 6 до 15% са свързани с рак на млечните жлези.

Двустранната секреция от много канали обикновено се дължи на фиброкистозни промени, ектазия на каналите или ендрокринно неравновесие. Най значителни са тези секреции, които произлизат от един канал и са серозни или кръвенисти.

Дуктографията е метод на изследване, която може да бъде полезна при оценяването източника на секрецията и локализирането на образуванието в канала.

Папиломите /доброкачествени туморни образувания в млечните канали/ на млечните жлези често се представят с кървав или безцветен секрет от зърното в около 75% от случаите, което дава възможност за цитологично откриване в намазки от секрета. От злокачествените заболявания на млечните жлези, интрадукталният папиларен карцином се различава от другите видове интрадуктални карциноми, защото може да се прояви рано с кървав или серозен секрет от зърното, особено когато включва голям канал.

Галактореята може да бъде свързана с различни стойности на пролактина /хормон от хипофизата/. Най високи негови стойности се срещат при хопофизарните тумори. Голям брой болни с галакторея са с нормален пролактин. При тях обикновенно менструацията е нормална.

Синдромът на галакторея с аменорея /липса на менструацея/ най-често се среща при секретиращи пролактин хипофизарни аденоми/доброкачествени тумори/ и при нарушения във функцията на хипоталамуса.

Галактореята при хипофизарните тумори се дължи на увеличената продукция на пролактин.

Всяко увеличаване количеството на пролактина, задължава да се направи щателно изследване за изключване или доказване на пролактином /хипофизарен тумор/. Идиопатичната галактория може да бъде без нарушения в мензиса или с аменорея.

Най-голяма е групата на жените с галакторея, които имат редовен мензис и липса на ендокринно заболяване. При половината от тези жени галактореята е остатъчна след post.partum лактация и не изчезва след възстановяване на менструалния цикъл.

Пролактинът при по-голямата част от тези жени е в границите на нормата и фертилитетът им е запазен. При тях липсват хормонални нарушения, но е силно повишена чувствителността на тъканта на млечната жлеза възможно поради увеличаване броя на рецепторите към нормалните количества на циркулиращия пролактин.

По-малка част от жените с идиопатична галакторея имат и аменорея. В някои случаи може да се касае за повишена чувствителност на млечните жлези към действието на пролактина.

Възможно е кратки увеличения на серумния пролактин да повишат чувствителността на млечната жлеза.

Leave a reply