Ортопедът: Бебето на преглед още на два месеца!

Първият профилактичен ортопедичен преглед се прави на 6-8-седмична възраст от детски ортопед. Прегледът включва клиничен преглед на горни и долни крайници, гръбначен стълб, както и ехография на тазобедрените стави. Специалистът търси вродени заболявания на опорно-двигателния апарат, най-вече дисплазия или луксация на тазобедрените стави. Предимствата на ехографията в сравнение с рентгенографията са по-ранно откриване на заболяването. Изследването е напълно безвредно.

Ранната диагностика на луксацията благодарение на навременната ехография позволява навременно и успешно провеждане на неоперативно лечение.

Вторият профилактичен ортопедичен преглед трябва да е на шестмесечна възраст. Той включва клиничен преглед и ехография на тазобедрени стави. Гледа се дали развитието им е в рамките на нормата.

Третият профилактичен ортопедичен преглед е на 4-годишна възраст. Прави се клиничен преглед и по преценка на детския ортопед – рентгенографии. Детето се изследва най-вече за плоскостъпие.

Четвъртият профилактичен ортопедичен преглед е на 6-годишна възраст. Отново включва клиничен преглед и по преценка на детския ортопед рентгенографии.

Петият преглед е на 10 г. при момичета и на 12 г. при момчета. На тази възраст може да се появят проблеми като гръбначни изкривявания, най-често сколиоза.

Шестият преглед е при достигане на скелетна зрялост – 15 г. при  момичетата и 17 г. при момчетата.

Leave a reply