Колоноскопия

Колоноскопията е процедура, която позволява на лекаря да наблюдава върху екран вътрешността на дебелото черво.

По време на изследването се оглеждат внимателно всички части на дебелото черво.

Използва се специален апарат, наречен колоноскоп или ендоскоп. В едни случаи колоноскопия се налага за откриване на причината за дадени оплаквания (за поставяне на диагноза), а в други – за извършване на терапевтична манипулация при вече известен проблем (за лечение).

Най-честите причини за провеждане на колоноскопия са:

  • Откриване на причината за коремна болка, подуване и дискомфорт;
  • Откриване на причината за необяснима диария;
  • Откриване на причината за наличната кръв в изпражненията;
  • Откриване на източник на кървене при данни за анемия от лабораторните изследвания;
  • Контролно изследване след вече отстранени полипи и/или тумори.

Внимание!
Във всички развити страни колоноскопията се използва като метод за скрининг. Целта е ранно откриване и отстраняване на полипи (предшественици на рака), преди трансформирането им в злокачествен тумор.

Превенцията чрез скрининг може да спаси живота ви!

Преди всичко пациентът трябва да е наясно с ползите и рисковете от изследването. По тази причина се препоръчва предварителна консултация с лекар, на която ще бъдат уточнени следните въпроси:

  • Има ли нужда от колоноскопия в настоящия момент или в бъдеще?
  • Как се извършва предварителното почистване на червата?
  • Какви са възможностите за упойка по време на изследването и кой вариант е най-подходящ за конкретния пациент?
  • Кои лекарства трябва да бъдат спрени преди процедурата?
  • Какви са възможните рискове и усложнения от провеждане на изследването?

За безпроблемното провеждане на изследването е необходима предварителна подготовка – почистване на дебелото черво (изпразването му от изпражнения). Цялата процедура по подготовка за колоноскопия, ще бъде обяснена от лекар при предварителната консултация.

Правилната подготовка е изключително важна. Лошо почистеното черво може да е причина за пропускане на малки полипи или тумори. Огледът е затруднен при наличие на отмивни води и хранителни остатъци.

Изследването се прави само след предварително направени кръвни изследвания, преглед и ехография на корем и среща с анестезиолог.

Leave a reply